Site icon Vitez.ba

Uskoro nova poslovna zona u sanskom naselju Zdena

Općinsko vijeće Sanski Most donijelo je na svojoj posljednjoj sjednici odluku o proglašenju nove poslovne zone u naselju Zdena, na lokalitetu gdje se nekada nalazila Drvna industrija “Sana”, koja je u međuvremenu propala i otišla u stečaj.

Odlukom je definisano da prostorni obuhvat područja ove poslovne zone bude 54 hektara, od čega se jedan dio zemljišta nalazi u privatnom, a drugi u općinskom vlasništvu.

“Općina Sanski Most se ovom odlukom obavezala da u roku od godinu dana od njenog donošenja izradi i usvoji plan upravljanja ovom poslovnom zonom, koja je namijenjena izgradnji industrijskih pogona, skladišnih prostora, proizvodno-poslovnih objekata te pratećih sadržaja”, izjavio je Faris Hasanbegović, općinski načelnik.

On je dodao kako se definisanju nove poslovne zone pristupilo zbog popunjenosti kapaciteta sadašnje poslovne zone Šejkovača, te potrebe da se odgovori novim investicijama, pišu Nezavisne novine.

“Na ovome prostoru već egzistira nekoliko privrednih subjekata, ali nivo izgrađenosti potrebne infrastrukture ne odgovara trenutnim potrebama postojećih i potencijalnih investitora. S obzirom na to da je zona većim dijelom planirana na lokalitetu gdje se nalazila bivša drvna industrija, dio potrebne infrastrukture već postoji, ali je zbog neodržavanja i zuba vremena u devastiranom stanju”, istakao je Hasanbegović.

Prema njegovim riječima, s obzirom na potencijale nove poslovne zone javila se potreba za planskim i sistemskim pristupom kada je riječ o izgradnji i popravci infrastrukturnih objekata, a na ovaj način ispuniće se i zakonski preduslovi na osnovu kojih će se omogućiti apliciranje i dodjela sredstava s viših razina vlasti kako bi se unaprijedio poslovni ambijent. “Postojeću infrastrukturu neophodno je planski i sistemski rekonstruisati i uskladiti s potrebama privrednih subjekata kako bi se omogućile nove investicije. Općina Sanski Most u skorom periodu planira i uređenje pristupnog puta kojim se ova poslovna zona povezuje s putem koji nas povezuje s Bosanskom Krupom”, kazao je Hasanbegović.

Prema njegovim riječima, ranija iskustva s poslovnom zonom Šejkovača su izuzetno pozitivna, jer tamo djeluje tridesetak poslovnih subjekata koji zapošljavaju više stotina radnika.

Exit mobile version