Prizor je snimljen u Kranjčevićevoj ulici na Marijin Dvoru, naveli su iz RAD-a na Facebooku uz video.