Site icon Vitez.ba

Nakon američkih sankcija: RS legalizuje isplatu plate u koverti

Predsjednik RS Milorad Dodik, premijer RS-a Radovan Višković, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović, predsjednik Narodne skupštine RS-a Nenad Stevandić i ostali kojima su zbog sankcija SAD-a banke ugasile račune ubuduće će plaću moći primati na ruke.

Kako piše Capital, Vlada RS-a je rješenje za isplatu plaća sankcionisanim funkcionerima pronašla u dopunama Zakona o radu i uputila ih po hitnom postupku u parlamentarnu proceduru, a zastupnici će se o njima izjašnjavati već na 13. posebnoj sjednici NSRS-a koja je zakazana za prekosutra.

Predloženim dopunama u postojeći Zakon o radu poslije člana 126. koji kaže da se “plaće isplaćuju samo u novcu, na tekući račun radnika, osim ako zakonom nije drugačije određeno” dodaje se novi član 126a.

“Izuzetno od člana 126. ovog zakona, u slučaju kada je radniku onemogućena isplata plaće putem tekućeg računa koja nije zasnovana na pravosnažnoj sudskoj, upravnoj ili drugoj odluci nadležnog organa, poslodavac plaću i druga lična primanja radnika isplaćuje u gotovom novcu”, piše u tom dodanom članu Zakona.

Portal Capital podsjeća da je Poreska uprava RS-a nedavno vodila kampanju pod nazivom “reci NE plaći u koverti”, a sada mora biti obaviještena da se pojedinim plaća isplaćuje u koverti.

„Poslodavac je dužan da prije isplate plate iz stava 1. ovog člana dostavi pismeno obavještenje Poreskoj upravi o načinu i razlogu isplate i podacima o radniku kojem se vrši isplata plate u gotovom novcu, a način isplate plate urediće se instruktivnim aktom ministarstva nadležnog za oblast finansija“, navodi se u predloženim dopunama Zakona.

Pored ovog dodaje se i član koji se odnosi na kaznene odredbe, a koji je predložen sa ciljem da se onemoguće zloupotrebe i spriječe masovne isplate plate na ruke.

„Poslije člana 267. dodaje se novi član 267a. koji kaže da će se novčanom kaznom od 200.000 KM kazniti za prekršaj poslodavac koji isplati platu u gotovom novcu suprotno članu 126a. ovog zakona“, kažu dopune Zakona o radu.

Posljednja predložena dopuna kaže da „ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku RS“.

U obrazloženju predloženih dopuna kaže se da su usklađene sa zakonom o unutrašnjem platnom prometu, te je omogućena i isplata plate gotovim novcem uz propisane uslove.

Exit mobile version