Muž je najveći od stvorenja. Žena je najuzvišenija od ideala. Bog je za muža načinio prijestolje, a za ženu oltar. Prijestolje uzvisuje, oltar posvećuje. Muž je mozak, Žena je srce. Mozak proizvodi svjetlo, srce rađa ljubav. Svjetlo donosi plodnost, ljubav oživljava. Muž je jak u obrazlaganju. Žena je nesalomiva u suzama. Obrazlaganje te uvjerava, suze ti diraju dušu. Muž je sposoban za svako junaštvo. Žena za svako mučeništvo. Junaštvo oplemenjuje, mučeništvo uzdiže. Muž ima prvenstvo, Žena ima prednost. Prvenstvo označava snagu, prednost predstavlja pravo. Muž je genij, Žena je anđeo. Genij je neizmjeriv, anđeo je neodrediv. Muževa težnja je najviša slava. Težnja je žene najveća vrlina. Slava sve čini velikim, vrlina sve čini božanskim. Muž je kód, Žena je evanđelje. Kód popravlja, evanđelje usavršava. Muž misli, Žena sanja. Victor Hugo (1802-1885)