Dan: 16. prosinca 2019.

MUŽ I ŽENA!

Muž je najveći od stvorenja. Žena je najuzvišenija od ideala. Bog je za muža načinio prijestolje,...

Read More