Nikola Mladenović se na sudu najprije branio šutnjom ali je zatim odlučio da prizna likvidaciju.…

Read More